Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników

Sosnowiec – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt pn.

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu Cel projektu : przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu poprzez modernizację stanowisk pracy stosując niestandardowe wyposażenie oraz realizując szkolenia poszerzające wiedzę pracowników w zakresie BHP i ergonomii. Powyższe działania będą zapobiegać chorobom spowodowanym niskim poziomem świadomości pracowników na temat ergonomii oraz niedostatecznie wyposażonym stanowiskom pracy, które są zgodne z obowiązkowymi przepisami BHP, ale ich modernizacja przyczyni się do zdecydowanego ograniczenia zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej.

  • Informacja [DOC]
  • Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych [DOC]
  • Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla pracowników na stanowiskach robotniczych [DOC]
  • Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla pracowników na stanowiskach opiekuńczo-medycznych [DOC]
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
  • Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie [DOC]
  • Umowa wsparcia w ramach projektu [DOC]

Data aktualizacji: 10 maja 2023, 18:48 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 10 maja 2023 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content