Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasza elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:

Kliknij na listę wszystkich usług według podziału terytorialnego i wybierz odpowiednie województwo a następnie powiat, miasto lub gminę i tam znajdziesz naszą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP


Data aktualizacji: 15 lipca 2021, 12:25 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 15 lipca 2021 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content