Świadczone usługi

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.


Data aktualizacji: 5 maja 2019, 14:18 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 5 maja 2019 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content