Sprawozdania finansowe 2018

Rok 2018

Do pobrania: BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Do pobrania: Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018

Do pobrania: Rachunek zysków i strat za rok 2018

Do pobrania: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018


Data aktualizacji: 8 maja 2019, 17:29 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 5 maja 2019 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content