Informacja o przyjęciu

Pobyt w domu jest odpłatny. Miesięczny koszt pobytu wynosi 4.271,44 zł. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej.


Data aktualizacji: 5 maja 2019, 14:24 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 5 maja 2019 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content