Dane Nieudostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2016 poz. 1764) , informacja publiczna która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek -art.10 ust.1 ustawy.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji powinny złożyć wniosek w DPS nr 1 ul. gen. Wł. Andersa 81b

Wniosek można pobrać ze strony BIP lub w siedzibie DPS nr 1


Data aktualizacji: 5 maja 2019, 16:47 Informację aktualizował(a): Wioletta Leszczyńska
Data publikacji: 5 maja 2019 Informację opublikował(a): Wioletta Leszczyńska

Skip to content