Przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia:

„Dostawy artykułów żywnościowych w 2020 roku z podziałem na 9 pakietów (części) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu, ul. gen. Wł. Andersa 81 B”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zał. Nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy – 9 pakietów (części)
Zał. Nr 5 do SIWZ wzór umowy
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY