Świadczone usługi

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb.

Ostatnio zaktualizowano:
Wprowadził informację: Wioletta Leszczyńska