Informacja o przyjęciu

Pobyt w domu jest odpłatny. Miesięczny koszt pobytu wynosi 4.271,44 zł. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej.

Ostatnio zaktualizowano:
Wprowadził informację: Wioletta Leszczyńska