Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19

Informacja o realizacji projektu Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z zał. Nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dowiedz się więcej.