Usługi

Usługi bytowe

Dom zapewnia w zakresie usług bytowych:

 • miejsce zamieszkania, wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: tapczan lub łóżko, szafy, komódki, stoły, krzesła,
 • wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków, również dietetycznych  zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
 • utrzymanie  czystości pomieszczeń, bielizny pościelowej oraz środki do utrzymania higieny osobistej oraz odzież,
 • usługi pralnicze oraz naprawę uszkodzonej odzieży,
 • przewóz osób niepełnosprawnych.

Usługi opiekuńcze

Dom świadczy usługi opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • porządkowaniu rzeczy osobistych mieszkańców,
 • pomocy w poruszaniu się, spacer z mieszkańcami,
 • pielęgnacji w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych/przysługującym mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów/,
 • opiece higienicznej,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 • utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem.

Usługi wspomagające

W zakresie usług wspomagających zapewnia:

 • przyjmowanie nowo przybyłych mieszkańców, otoczenia ich szczególna troską w początkowym okresie pobytu,
 • załatwianie formalności związanych z przyjęciem do Domu nowego mieszkańca,
 • pomoc w uzyskiwaniu sprzętu medycznego i ortopedycznego,
 • towarzyszenie mieszkańcowi podczas wizyty kontrolnej u lekarza- specjalisty i w każdej sytuacji wymagającej pomocy ze strony pracownika socjalnego z uwagi na niepełnosprawność czy zły stan zdrowia mieszkańca,
 • pomoc w dokonywaniu zakupów/odzieży, produktów spożywczych i innych raz w tygodniu,
 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
 • organizację czasu wolnego,
 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • zapoznawanie mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Usługi edukacyjne

 • organizacja imprez kulturalnych (wycieczki, spacery, wyjazdy do kina i teatru,wieczorki taneczne, spotkania muzyczno-poetyckie, ogniska),
 • organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych np. Andrzejki, Pieczonki, Sylwester oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych.

Usługi specjalistyczne

 • opieka psychologiczna,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • opieka pielęgniarska.