Wrzesień

Okres wrześniowy był bardzo aktywny, nikt się nie nudził od wycieczki po kino, terapie manualna i rożnego rodzaju zajęcia