DOŁĄCZ DO NAS ZE SWOIM 1%

 

    Stowarzyszenie na rzecz osób w podeszłym wieku  i niezaradnych życiowo 

                                   ma swoją siedzibę w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu        

                                  przy ul. gen. Wł. Andersa 81b.

Stowarzyszenie za najważniejsze cele i sposoby swojego działania uznało:

v  Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej Nr 1w Sosnowcu

v  Aktywizacja osób w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu oraz na terenie Gminy Sosnowiec, ich rodzin i opiekunów.

v  Niesienie pomocy osobom potrzebującym.

v  Pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu.

v  Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

v  Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych.

v  Wszechstronne propagowanie metod i technik usprawnienia i rehabilitacji.

v  Szerzenie profilaktyki zdrowotnej.                                                         

          Dołącz do nas  ze swoim 1%

Dzięki niemu możesz przynieść wielką radość  mieszkańcom naszego Domu, którzy  korzystają z artykułów rehabilitacyjnych ( fotel do masażu, poduszki i materace przeciwodleżynowe ) oraz artykułów higienicznych.  Mając to na uwadze zachęcamy wszystkich do przekazania na nasze Stowarzyszenie tego 1%.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją „AGRO-FUND”  z Warszawy. Współpraca z Fundacją umożliwi korzystanie z odpisów w ramach „1% podatku dochodowego od osób fizycznych”. Fundacja przekaże 100% wpływów dedykowanych Stowarzyszeniu na rzecz osób w podeszłym wieku  i niezaradnych życiowo  Współpraca z Fundacją będzie trwała do czasu uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.  Przedstawiamy wzór wypełnienia druku PIT :

I.WNIOSEK PRZEKAZANIA 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)  Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.                                                                                                                                                                                          

131. Numer KRS

KRS – 0000037220

Wnioskowana kwota Kwota z poz. 132 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

132. KWOTA

 

J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy którzy wypełnili część I, w poz. 133 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 134 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 132. W poz. 135 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail)

133. Cel szczegółowy 1%

 Stowarzyszenie na rzecz osób w podeszłym wieku  i niezaradnych życiowo    „NIEZAPOMINAJKA” 41-200 Sosnowiec ul. gen. Wł. Andersa 81b

134. Wyrażam zgodę

 

                      X

 

135.

       

STOWARZYSZENIE  NA RZECZ OSÓB  W PODESZŁYM WIEKU I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO ul. gen. Wł. Andersa 81b 41-200 Sosnowiec , Tel. 32 266 50 42; 32 292 11 91 e-mail: dompomocyspolecznejnr1@interia.pl www.dps1sosnowiec.pl  

 


« powrót