Stowarzyszenie na rzecz osób w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo „Niezapominajka”
Zarząd

 

 

Elżbieta Matuszczyk
Prezes zarządu

Jolanta Ciempa
Wiceprezes zarządu

Magdalena Czechowska
Członek zarządu

 Beata Góral
Skarbnik

Agnieszka Jarząbek
Sekretarz