Stowarzyszenie na rzecz osób w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo „Niezapominajka”
O nas

 

 

STOWARZYSZENIE  NA RZECZ OSÓB  W PODESZŁYM WIEKU I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO

 

                                     

 

           mieści się w Domu Pomocy Społecznej Nr1

           przy ul. gen. Wł. Andersa 81b w Sosnowcu.

KRS – 0000465528

Numer konta: 09203000451110000003202010

email: niezapominajka@dps1sosnowiec.pl

Jeśli chcesz pomóc osobom  potrzebującym to zapraszamy do naszego Stowarzyszenia, możesz zostać jego członkiem lub wspierać jego działalność.

Nasze cele :

Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej Nr 1w Sosnowcu

Aktywizacja osób w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu oraz na terenie Gminy Sosnowiec, ich rodzin i opiekunów.

Niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu.

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych.

Wszechstronne propagowanie metod i technik usprawnienia i rehabilitacji.

Szerzenie profilaktyki zdrowotnej.