Prezentacja placówki

Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Sosnowca , działającą na podstawie stałego  zezwolenia Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9013/6/2/08 z dnia 26.06.2008r. Podmiot prowadzący placówkę mieści się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20.

Placówka przeznaczona jest dla 70 osób w wieku podeszłym i posiada charakter domu stacjonarnego dla mężczyzn i kobiet. Zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające,  edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Dom  nie sprawuje natomiast funkcji leczniczych, ale jednak na zasadzie wizyt domowych opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, który  wizytuje mieszkańców dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki w miejscu ich pobytu i na wezwanie, natomiast raz w miesiącu i w razie potrzeby przyjmuje lekarz psychiatra. Kontakt z poradniami specjalistycznymi odbywa się na zasadach ogólnych, a mieszkańcy dowożeni są na umówione wizyty samochodem służbowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dom zatrudnia również ponad standard pielęgniarki, które wraz z opiekunami dbają o zdrowie mieszkańców.

Pobyt w domu jest odpłatny. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej .

Warunki bytowe

 

Dom położony jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów rekreacyjnych, blisko centrum miasta, odległość do przystanków komunikacji miejskiej wynosi ok.100 m. Z nieruchomością, na której położony jest Dom sąsiadują budynki mieszkalne, przedszkole, pracownicze ogródki działkowe. Dom otoczony jest rozległym ogrodem o powierzchni 1,5 ha.

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, od strony frontalnej znajduje wejście główne z pochylnią, natomiast wewnątrz budynku jest zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.W ogrodzie znajdują się wyrównane ciągi komunikacyjne. Dom dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

W domu znajdują się następujące pomieszczenia: 52 pokoje mieszkalne, w tym pokoje jednoosobowe o powierzchni od 9-12 m2 i dwuosobowe o powierzchni 12 m2, każdy pokój posiada balkon oraz umywalki. Pomieszczenia sanitarne są ogólnodostępne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne pomieszczenia to: pokój gościnny, jadalnia, świetlica, pomieszczenie do terapii zajęciowej i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, oraz pralnia i kuchnia a także gabinet medycznej pomocy doraźnej.

Dom zapewnia w zakresie usług bytowych:

  • miejsce zamieszkania,
    wyposażone w niezbędne sprzęty,
  • wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków, również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
  • utrzymanie czystości, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzież i obuwie.

 


Galeria zdjęć