Prezentacja placówki

Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Sosnowca , działającą na podstawie stałego  zezwolenia Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9013/6/2/08 z dnia 26.06.2008r. Podmiot prowadzący placówkę mieści się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20.

Placówka przeznaczona jest dla 70 osób w wieku podeszłym i posiada charakter domu stacjonarnego dla mężczyzn i kobiet. Zapewnia mieszkańcom ...

 

 

Warunki bytowe

Dom zapewnia w zakresie usług bytowych:

  • miejsce zamieszkania, wyposażone w niezbędne sprzęty,
  • wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków, również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
  • utrzymanie czystości, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej odzież i obuwie.

Usługi
  1. Usługi bytowe
  2. Usługi opiekuńcze
  3. Usługi wspomagające
  4. Usługi edukacyjne
  5. Usługi specjalistyczne


tel. (32) 266-50-42 | (32) 292-11-91

e-mail: dompomocyspolecznejnr1@interia.pl


Galeria zdjęć